Realizacje

Oprócz dostaw poszczególnych urządzeń WTW –Engineering dostarcza także kompletne instalacje przemysłowe lub elementy takich instalacji.

 

Wykonane instalacje dla Energetyki i Cementowni:

 1. ZOLLING (Niemcy) (E-ON) Energetyka – Instalacja do rozładunku, magazynowania, transportu i podawania biomasy do kotła - wydajność rozładunkowa silosów 270 m 3 /h, objętość rozładunkowa silosów 10 000 m 3, rok oddania do eksploatacji 2002
 2. LANDESBERGEN (Niemcy) (E-ON) Energetyka – Instalacja do rozładunku, magazynowania, transportu i podawania biomasy do kotła, wydajność rozładunkowa silosów 270 m 3 /h, objętość rozładunkowa silosów 10 000 m 3 , rok oddania do eksploatacji 2003
 3. EMDEN (Niemcy) (E-ON) Energetyka – Instalacja do rozładunku, magazynowania, transportu i podawania biomasy do kotła, wydajność rozładunkowa silosów 270 m 3 /h, objętość rozładunkowa silosów 10 000 m 3 , rok oddania do eksploatacji 2003
 4. ELEKTROWNIA PĄTNÓW II (PAK) Energetyka – Instalacja mokrego odżużlania bloku o mocy 460 MW, wydajność transportowa żużla 35 t/h, zbiornik magazynowy żużla 100 m 3 , załadunek na samochody z wydajnością 70 t/h, rok oddania do eksploatacji 2005
 5. LAGAN CEMENT (Irlandia) Cementownia – Instalacja magazynowania, rozładunku i transportu paliw alternatywnych, wydajność rozładunkowa 140 t/h, rok oddania do eksploatacji 2006
 6. ELEKTROWNIA STALOWA WOLA (TAURON) Energetyka – Instalacja rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (zrębki i pelety), wydajność rozładunkowa 50 t/h, rok oddania do eksploatacji 2006
 7. EC BIAŁYSTOK Energetyka - Instalacja rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (zrębki), wydajność rozładunkowa 315 m 3 /h, pojemność zbiorników 2 x 5000m 3 , rok oddania do eksploatacji 2008
 8. ELEKTROWNIA PĄTNÓW II (PAK) Energetyka – Instalacja odpopielania bloku o mocy 460 MW, wydajność transportowa gorącego popiołu 20 t/h, rok oddania do eksploatacji 2010, późniejsza rozbudowa instalacji w roku 2013 i 2014 (instalacja z transportem pneumatycznym)
 9. EC WROCŁAW Energetyka – Przenośniki zgrzebłowe i ślimaki wygarniające dla instalacji rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (pelety), wydajność transportowa przenośników zgrzebłowych 200 i 100 t/h,  wydajność rozładunku silosów 100 t/h, pojemność zbiorników 3 x 1600 m3 , rok oddania do eksploatacji 2010
 10. UNILAND (Hiszpania) Cementownia – Instalacja rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (paliwo alternatywne, trociny), wydajność rozładunkowa 150 m 3 /h, rok oddania do eksploatacji 2011
 11. ELEKTROWNIA TURÓW Energetyka – Instalacja mokrego odżużlania bloku o mocy 460 MW, wydajność transportowa żużla 80 t/h, zbiornik magazynowy żużla 700 m 3 , załadunek na samochody z wydajnością 80 t/h, rok oddania do eksploatacji 2018

WTW Engineering Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
POLSKA

 

Telefon: +48/71/782-50-20
Telefax: +48/71/782-50-21
E-mail: info@wtw-engineering.com.pl

Marketing
Dział Projektowy
Dział Produkcyjny

+48/71/782-50-18
+48/71/782-50-17
+48/71/782-50-15

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl