Oferowane urządzenia
Stacja rozładunku samochodów TUS
Opis

Materiał sypki jest dostarczany samochodami i wysypywany do stacji rozładunku samochodów. Wewnątrz stacji materiał jest przemieszczany z regulowaną wydajnością (do 1200 t/h) na taśmie transportowej w kierunku wysypu urządzenia. Stacja rozładunku samochodów pełni rolę pośredniego bufora materiału. Oznacza to, że samochód może zostać rozładowany natychmiast bez konieczności oczekiwania. Dzięki zastosowaniu warstwownicy oraz falowników przepływ materiału jest zamieniany ze skokowego w płynny oraz regulowany. Zaletą urządzenia jest możliwość bezpośredniego posadowienia go w terenie bez konieczności wykonywania kosztownych prac budowlanych związanych z zagłębianiem się poniżej poziomu gruntu, czy wykonywaniem prac betoniarskich. W razie potrzeby można w prosty sposób przetransportować urządzenie w nowe miejsce pracy.

Przykłady zastosowań
  • Przyjmowanie praktycznie każdego materiału sypkiego (REA-gipsu, piasku, żużla, płyt bazaltowych, zendry) z samochodów - wywrotek lub ładowarek
  • Rozładunek dodatków żelazonośnych, margli, kamienia wapiennego i gliny w Cementowniach
  • Rozładunek biomasy i paliw alternatywnych w cementowniach i Elektrowniach

WTW Engineering Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
POLSKA

 

Telefon: +48/71/782-50-20
Telefax: +48/71/782-50-21
E-mail: info@wtw-engineering.com.pl

Marketing
Dział Projektowy
Dział Produkcyjny

+48/71/782-50-18
+48/71/782-50-17
+48/71/782-50-15

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl