Oferowane urządzenia
BinEX
Opis

Urządzenie BinEX jest stosowane do rozładunku trudno płynących materiałów sypkich ze zbiorników o średnicy od 1600 do 6000 mm z wydajnością od 0,5 do 1000 t/h. Materiał sypki jest zabierany przez ramię wygarniające i transportowany do otworu wylotowego znajdującego się pod stożkiem odciążającym. Urządzenie BinEX może być zamontowane zarówno w nowym, jak i w istniejącym silosie. Polecamy je wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygarnianie materiału sypkiego z określoną oraz regulowaną wydajnością. Gwarantujemy prawidłowy masowy przepływ materiału sypkiego w zbiorniku po przeprowadzeniu badania materiału w naszym laboratorium. BinEX współpracujący z wagoprzenośnikiem może stanowić układ dozujący materiał sypki.

Przykłady zastosowań
  • Magazynowanie i rozładunek REA-gipsu z silosów w Cementowniach
  • Rozładunek mokrego żużla i popiołu pochodzących z węgla kamiennego i brunatnego w instalacjach odżużlania w Elektrowniach
  • Zasilanie młyna w Cementowniach w dodatki żelazonośne, margiel, kamień wapienny, glinę
  • Rozładunek REA-gipsu, gipsu naturalnego, gipsu fosforowego w zakładach płyt gipsowo-kartonowych
  • Rozładunek wszystkich silosów z trudno płynących i klejących się materiałów sypkich
  • Rozładunek samochodów ciężarowych

WTW Engineering Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
POLSKA

 

Telefon: +48/71/782-50-20
Telefax: +48/71/782-50-21
E-mail: info@wtw-engineering.com.pl

Marketing
Dział Projektowy
Dział Produkcyjny

+48/71/782-50-18
+48/71/782-50-17
+48/71/782-50-15

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl