Kontakt

WTW Engineering
Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław

NIP 899-10-17-281; Regon 930698822
kapitał zakładowy 210.000,-PLN
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu pod numerem 0000015817

Sąd gospodarczy: Wrocław Fabryczna Nr KRS 0000015817

E-mail: info@wtw-engineering.com.pl

Tel: +48 71 78 250 20

Fax: +48 71 78 250 21

 

Zarząd
Mateusz Lewicki
lewickim@wtw-engineering.com.pl


Prokurent
Marek Lewicki
lewicki@wtw-engineering.com.pl


Serwis / Części zamienne
Jan Pasierbski
Tel.: +48 71 78 250 15
pasierbski@wtw-engineering.com.pl


Kierownik Działu Sprzedaży
Tomasz Pałkiewicz
Tel.: +48 71 78 250 18
palkiewicz@wtw-engineering.com.pl

WTW Engineering Maszyny i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
POLSKA

 

Telefon: +48/71/782-50-20
Telefax: +48/71/782-50-21
E-mail: info@wtw-engineering.com.pl

Marketing
Dział Projektowy
Dział Produkcyjny

+48/71/782-50-18
+48/71/782-50-17
+48/71/782-50-15

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl